vgm

TRANG ĐỔI GIFTCODE

Vui lòng chọn game

Vui lòng chọn server

Vui lòng chọn nhân vật

CHÚ Ý

1. Phần quà sẽ tự động phát vào TÚI trong game sau bạn hoàn thành đổi, hãy sử dụng trước thời hạn.

2. Hãy chú ý đến quy tắc sử dụng giftcode, để tránh trường hợp sử dụng thất bại.

3. Quyền lời giải thích cuối cùng thuộc về nhóm hoạt động của VGM.